Jag var på Samsø i Autors hus och skrev musik, gjorde administrativa uppgifter, ansökningar mm. TACK AUTOR!