För barn

Vi hittar på

Vi hittar på

Anna Kruse och Kirsten Juul Seidenfaden vill med konserten ”Vi finder på” leda barn och vuxna och visa hur man med enkla idéer och element kan skapa en värld av rörelse, ord, låtar och spela. Baserat på cirklar, trianglar och kvadrater, kommer barnen fram till ett ljud universum, som senare kommer att användas för en gemensam komposition.

Anna och Kirsten sjunger och spelar några av sina egna kompositioner, som på olika sätt bjuder in barnen att hitta ord, rytmer, toner, rim och rörelser. Barnen är medskapare till hela konserten och ibland”filmar eller spelar vi in” för senare inspiration och glädje.

Vad är Vi hittar på

Föreställningen VI FINDER PÅ är ett interaktivt kompositionsverk för barn i åldern 6-9 år.

Med rim, rytmer, toner, ord och rörelse får publiken, med hjälp av enkla spelregler, vara med till att skapa en gemensam komposition.

Den kreativa och musikaliska processen är föreställningens fokus. Publiken kommer med in i musikens maskinrum och lär sig på ett lekande sätt vad musik är och hur den skapas.

Resultatet blir en 7 meter lång sång.

Konserten har flera gånger spelat för utsålda hus i Danmarks Radios ”Musikarietet” foch fungerar även utmärkt för en mindre publik.

Föreställningen reser runt i hela Danmark i samarbete med ”LMS -Levende musik i skolen

Vem är ”Vi finder på”?

Kirsten Juul Seidenfaden

Kirsten Juul Seidenfaden är utbildad musik-och rörelse lärare (rytmisk musikkonservatorium) och har publicerat undervisningsmaterialet ”LIGE I ØRET” för flitigtanvänds i musik lektionerna i den danska skolan. Hon arbetar på Kungliga danska Musikhögskolan i musikpedagogik och gör kurser för musiklärare runt om i landet.

Anna Kruse

Anna Kruse är från Sverige, men är utbildad och bosatt i Köpenhamn. Hon är ofta ute och uppträder i olika konstellationer: med Storband i stora konsertsalar, med enkelt ackompanjemang i kyrkor, med band på Jazzklubbar, på museum eller med olika duor på skolor i Danmark och Sverige, när hon inte gör det, ger hon privata sånglektioner, leder allsång eller sitter bakom mixerbordet och producerar musik för andra.

Bilder från Vi hittar på

Fotograf: David Njerlstrup

Kontakt/Boka

Här kan du också kontakta mig i händelse av Teambuilding, Röstträning eller Speak uppdrag. Läs mer här

Ring mig på +45 26 74 23 56, maile- eller Använd formuläret